Bestil fodermester

Din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. må ikke være ringere end det normale i Danmark på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din jobkontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsesvilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

På landbrugsområdet eksisterer der vejledende lønniveauer for fodermestre.

Lønniveauerne fastsættes på baggrund af indmeldinger fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og tager udgangspunkt i jordbrugsoverenskomstens lønstigning for faglærte arbejdere.

Vi sender derfor som udgangspunkt kun en ansøgning i høring hos de Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvis andre forhold i ansættelseskontrakten end løn gør, at vi har brug for rådenes vurdering af, om dine ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere Lønnen for en fodermester anses for sædvanlig, hvis den samlede løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag udgør mindst 28.757,68 kr. Herudover skal overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender honoreres.

Der findes ikke et vejledende lønniveau for en driftsleder. Den samlede løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag skal dog overstige niveauet for en fodermester. Herudover skal overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender honoreres. Hvis SIRI er i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Honorering af overarbejde: 193,76 kr. i timen for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og 265,52 kr. i timen for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage eller afspadsering i forholdet 1:1,3 for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og i forholdet 1:1,8 for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter: 21,93 kr. fra mandag til lørdag mellem kl. 00.00-05.00, pr. time, 133,91 kr. på lørdage efter kl. 12.00, pr. dag og 283,63 på søn- og helligdage, pr. dag.

Du kan læse mere om kravene til fodermestrene HER

Bestil fodermester