Ansættelsesforhold for praktikanter. Grundlag for ansættelsesforhold

  • praktikanten skal være fyldt 18 år men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet
  • man skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover. Sprogprøven skal enten være opført på bilaget til praktikantbekendtgørelsen, eller på den liste, som er offentliggjort af (ALTE)
  • Praktikopholdet skal have til formål at supplere en påbegyndt uddannelse i hjemlandet.
  • Praktikopholdet skal have en faglig tilknytning til denne uddannelse.
  • Praktikopholdet kan vare op til 18 måneder.
  • Praktikstedet skal være egnet til at modtage praktikanter. Dette opfyldes ved at praktikstedet er godkendt til at have elever under erhvervsuddannelsen. (Praktikpladsgodkendelse)
  • Praktikstedet kan højst modtage praktikanter svarende til det antal elever virksomheden er godkendt til at kunne beskæftige.

Hvis landmanden er omfattet af en overenskomst, skal aflønning af ansættelsesvilkår ske i henhold til Jordbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F – se nærmere under Jordbrugsoverenskomstens § 26.

Løn til praktikanter

Hvis landmanden ikke er omfattet af en overenskomst, skal løn- og ansættelsesforhold være sædvanlige efter den til enhver tid gældende overenskomst for udenlandske praktikanter i landbruget for, at der kan gives en opholds- og arbejdstilladelse. Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 1512 af 24. december 2014 § 1, stk. 1 nr. 5: ”Løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter”.

Praktikpladsgodkendelse

For at din gård kan ansætte og uddanne elever, skal din gård være godkendt som praktiksted. Hvis du før har haft godkendelse, som er udløbet, kan du ringe til jordbrugets uddannelser på nr. 87 40 54 10 og bestille et nyt, uden at ansøge fra ny. (En godkendelse som praktikplads er normalt gældende i 5 år)

Hvis du skal søge første gang så klik HER.

Regler for arbejdstider og overarbejde

For så vidt angår praktikanters arbejdstid, udgør den sædvanlige arbejdstid 37 timer om ugen. En praktikant kan påtage sig overarbejde i enkeltstående perioder for eksempel i forbindelse med høsten. Langvarige eller tilbagevendende perioder med overarbejde vil ikke være i overensstemmelse med vilkårene for opholdstilladelsen, da den sædvanlige arbejdstid i sådanne tilfælde reelt ikke er på 37 timer om ugen. Sager af sådan en karakter oversendes til politiet med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at rejse tiltale for ulovligt arbejde.

Du kan læse mere om kravene til praktikanterne HER.

Vejledning til arbejdsgiver
Bestil praktikant